Sobota,  26 Listopada 2022
A  A  A    
Strona główna      Aktualności      Oferta      Dla kogo ?      O nas      Galeria      Projekt      Kontakt


Dodano: 2022-08-02, Bezpieczne życie seniorów

Policjanci przedstawili działania przestępców, których efektem są czyny karalne popełniane na szkodę seniorów. Omówili najczęściej stosowane przez oszustów metody, tj. „na wnuczka”, „na urzędnika”, „policjanta”, czy „na legendę” a także coraz częściej spotykane oszustwa internetowe. Poruszona została także tematyka związana z bezpieczeństwem na drogach w odniesieniu do kierujących, jak i pieszych. Przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej omówiła zagrożenia wynikające z obecnie panujących wysokich temperatur oraz przypomniała podstawowe zasady dotyczące przechowywania i stosowania leków. Seniorzy otrzymali poradnik „Bezpieczne życie seniora” , opaskę odblaskową oraz ekologiczną torbę na zakupy.

Dziękujemy


       

Od 1 kwietnia 2018 roku w Wolsztynie przy ulicy Komorowskiej 1B rozpoczął swą działalność Dzienny Dom "Senior +", który działa w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie zgodnie z Uchwałą nrXVII/189/2020 z dnia 26 lutego 2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem nr 3a/2018 z dnia 29 marca 2018 przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

Pobyt w ośrodku jest bezpłatny. Uczestnik Domu ponosi jedynie koszty spożywanych posiłków, a odpłatność uzależniona jest od dochodu i określa ją uchwała nrXLV/530/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2018 roku.  Koszt posiłku w roku 2022 wynosi 10,80 zł dziennie.

Dom jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 30 osób obojga płci, będących  mieszkańcami gminy Wolsztyn.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30.

Celem Domu jest podniesienie jakości życia oraz zwiększenie aktywności społecznej osób starszych poprzez zapewnienie im wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb             w ośrodku wsparcia.

Zajęcia prowadzone w Dziennym Domu "Senior +" adresowane są dla osób w wieku powyżej 60 lat. Pierwszeństwo w naborze mają osoby niepełnosprawne (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności) i niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (1164 zł), bądź na osobę w rodzinie (900 zł), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 ZADANIA

Dzienny Dom „Senior+” realizując swoje zadania pragnie wyzwolić w osobach starszych poczucie, że mają one wpływ na własne życie i mogą oderwać się od nudzącej, marginalizującej ich samotności. Przebywanie w gronie przyjaciół przy fachowym wsparciu personelu wzmacnia poczucie przynależności ludzi do określonej grupy i sprawia, ze pobyt w Domu jest atrakcyjną formą zagospodarowania czasu wolnego ludziom starszym.

 

Program Wieloletni Senior + na lata 2021-2025

senior+

 

Do zadań świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” w Wolsztynie należy:

- podtrzymywanie oraz usprawnianie aktywności i umiejętności samodzielnego życia Uczestników

 - podnoszenie poziomu sprawności psychofizycznej Uczestników

 - prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym

 - zaspokajanie potrzeb bytowych, towarzyskich, kulturowych oraz rekreacyjnych

 - organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej i fizjoterapii

 - zapewnienie jednego posiłku dziennie- obiadu

 - współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 KADRA

Wykwalifikowana kadra w skład, której wchodzi 3 opiekunów, 1 fizjoterapeuta oraz pielęgniarka służy pomocą w czynnościach dnia codziennego, a także w załatwianiu spraw urzędowych. Współpracują także z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia ich w proces asymilacji ze środowiskiem. W zakresie rozwiązywania problemów życiowych seniorzy mogą również liczyć na wsparcie ze strony pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

- Arleta Sobczak - kierownik

- Anna Adam – terapeuta zajęciowy

- Ewa Jóźwiak – terapeuta zajęciowy

- Grzegorz Dolaciński – terapeuta zajęciowy

- Kinga Kromska – fizjoterapeuta

- Maria Przymuszała - pielęgniarka

DOSTĘPNY URZĄD

Druki do pobrania:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

DOSTĘP ALTERNATYWNY

BUDYNEK

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA Na parterze budynku znajduje się Dzienny Dom „Senior+”. Do budynku prowadzi wejście z poziomu chodnika od ul. Komorowskiej 1B, które jest wolne od barier poziomych i pionowych. Są także wyjścia bez progów w tylnej części budynku prowadzące na tereny zielone. Przed budynkiem znajduje się parking miejski, na którym wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Dzienny Dom Senior+ oferuje m.in.: salę pobytu, pokój wyciszeń, salę gimnastyczną oraz dostęp do gabinetu pielęgniarki, pomieszczenia socjalne i sanitarne, pomieszczenia administracyjne, które to znajdują się na parterze. W budynku nie ma windy, platformy przyschodowej, pętli indukcyjnej; nie ma tez oznaczeń w alfabecie braila. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się tablica informacyjna z rozmieszczeniem pomieszczeń. Na piętrze budynku znajduje się Dział Pomocy Społecznej OPS w Wolsztynie. Do budynku można wejść z psem asystującym. Dzienny Dom „Senior+” nie zapewnia dostępu dla tłumacza języka migowego.  

Wokół budynku zagospodarowany został teren rekreacyjny dla użytkowników obiektu.

 
DDP Wolsztyn

DDP Wolsztyn

DDP Wolsztyn

DDP Wolsztyn

DDP Wolsztyn


 

Dzienny Dom "Senior +"

Wolsztyn, ul. Komorowska 1B

tel. 68 384 33 76 
wew. 50

tel. 68 347 42 02


e-mail: dd@wolsztyn.pl
stat4u
Dom Dziennego Pobytu, www.ddp.wolsztyn.pl 2018 - 2022.
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.ddp.wolsztyn.pl)